Klachtenprocedure

Rijschool West-Friesland BV stelt alles in het werk om ervoor te zorgen, dat u als klant zeer tevreden een opleiding kan volgen bij onze rijschool.
Het kan echter een keer voorkomen, dat u niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening.
Aangezien wij de tevredenheid van u als klant heel belangrijk vinden heeft Rijschool West-Friesland BV een klachtenprocedure.
Hier onder vindt u de manier waarop wij met klachten omgaan.
Klachten kunt u sturen naar:

Rijschool West-Friesland BV
T.a.v. dhr. Y Mavru
Hoornseweg 1-A
1687ND Wognum
Per email naar: info@rijschoolwestfriesland.nl

Klachtenprocedure
U stuurt uw klacht t.a.v. dhr. Y Mavru ( functionaris klachtenprocedure) of via de mail naar : info@rijschoolwestfriesland.nl
Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. U krijgt binnen een termijn van 5 werkdagen de bevestiging van ontvangst, waarna de klacht direct in behandeling genomen wordt.
De functionaris die uw klacht behandelt, neemt contact op met degene binnen Rijschool West-Friesland BV die bij de klacht betrokken is en verzamelt zo de nodige informatie.
Het schriftelijk commentaar van de medewerker krijgt u binnen een termijn van 10 werkdagen toegezonden. Daarna neemt de functionaris contact met u op om uw klacht toe te lichten.
Uiteindelijk wordt aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeert de functionaris u schriftelijk over zijn bevindingen. Deze schriftelijke reactie zal u binnen 5 werkdagen ontvangen.
Indien de vastgestelde termijn niet gerealiseerd kan worden, zal u hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. Het uitstel zal met een maximum van 10 werkdagen kunnen worden verlengd.
Indien u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht. Dan kunt u in beroep gaan bij de branche organisatie waarbij wij zijn aangesloten.
Hierbij kunt u uw klacht melden bij:
BOVAG•Contact afdeling: Rijscholen
Postbus 1100
3980 DC Bunnik

Het oordeel van het bemiddelingsbureau is bindend voor Rijschool West-Friesland BV, en zal (indien nodig) zo snel als mogelijk worden uitgevoerd door Rijschool West-Friesland BV.
Controleren en archiveren van de afgehandelde klant klachten en klachtformulieren.
Deze worden 5 jaar bewaard.

test